Almeerse Vlinderweide

(gastouderopvang).

Belasting:

________________________________________________________________________________________________
Als je een erkend gastouder bent dan ontvang je een landelijk registratienummer. Je krijgt dan tevens jaarlijks een keuring door de GGD van Almere en je moet aan alle eisen blijven voldoen om erkend te blijven.


Is de opvang schoon/veilig/heeft de gastouder voldoende kennis om kinderen op te vangen/ is zij in het bezit van de juiste diploma's, Maakt de gastouder gebruik om zich jaarlijks bij te scholen om maar een paar voorbeelden te noemen.


Brengt u uw kindje naar een erkend gastouder dan zijn de kosten (deels) terug te verhalen via de belasting. Wilt u alvast meer informatie hierover dan kunt u naar de site gaan van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen


Ook hebben de gastouder bureau's (waarbij ik ben aangesloten)  een up to date overzicht waar u globaal kunt berekenen voor hoeveel kinderopvangtoeslag u in aanmerking kunt komen. Ga hiervoor naar de pagina "gastouder bureau's" die op deze site staat aangegeven .